Rozpoczęcie pracy w zawodzie, niezależnie od wybranej przez nas branży, wymaga odpowiedniego przeszkolenia i zdobycia wiedzy. Szczególnie istotne jest to w przypadku profesji, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością i wymagają postępowania według ściśle określonych procedur, takich jak te prawnicze. Każdy student jest zobligowany do odbycia praktyk, które są okazją do nauki i wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce. Czego można się spodziewać, udając się na staż?

Profesjonalna kancelaria adwokacja — Płock

Bez względu na to, czy to kancelaria adwokacka jest z Płocka czy z Warszawy, początki zazwyczaj wyglądają wszędzie tak samo. Praktykantowi powierzane są zajęcia związane z monitorowaniem obiegu dokumentacji, jej archiwizacją, ewidencjonowaniem i kopiowaniem czy skanowaniem. Obowiązuje go ogólna dobowa i tygodniowa norma czasu pracy, a jeżeli uczęszcza na praktyki odpłatne, przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego w ustawie. Nie oznacza to jednak, że jedyne czego można się spodziewać to kserowanie papierów i wysyłanie korespondencji, bo tak zdecydowanie nie powinno być. Po pierwszym zapoznaniu się z zasadami organizacyjnymi panującymi w placówce opiekun powinien zacząć dzielić się bardziej wymagającymi obowiązkami takimi jak redagowanie projektów pełnomocnictw oraz wezwań do zapłaty czy szkiców umów. Prawnicy przekazują ważne informacje, które warto notować tak, by później móc zrobić z nich użytek. Podczas praktyk studenci przyswoją sobie również obsługę informatycznych systemów informacji prawnej, które zapewniają dostęp do aktów prawnych, orzecznictwa i wielu innych, istotnych narzędzi pracy. Nie zabraknie kontaktów z pracownikami sądów, urzędów i innych organów administracji publicznej, co zaowocuje nauką prowadzenia formalnych rozmów i właściwego zachowania się w tego rodzaju relacjach zawodowych.

Kontakt z aktami prawnymi oraz aktualnie prowadzonymi sprawami

Przed końcem praktyk powinniśmy już samodzielnie pisać wnioski o uzasadnienie wyroku czy przyspieszenie postępowania karnego. Opiekunowie nierzadko zapraszają studentów do dyskusji na temat różnych problemów, z którymi muszą zmagać się prowadząc sprawy, co stwarza szansę na udowodnienie swojej błyskotliwości poprzez zaproponowanie godnego uwagi rozwiązania. W zależności od tego, czy placówka, do której nas przyjęto jest duża, czy raczej pracuje w niej kameralne grono, prawnicy będą poświęcać nam nieco inną ilość uwagi. Jedyny praktykant może liczyć na indywidualne podejście i nierzadko jest w stanie więcej się przez to nauczyć. W większych kancelariach, które przyjmują kilku studentów, jest to trudniejsze, ale wciąż możliwe. Warto podkreślić, że niekiedy owocna współpraca może zostać przedłużona i stać się początkiem wieloletniej kariery w danej placówce. Potraktowanie nauki poważnie, wykazanie się zaangażowaniem i zaprezentowanie od możliwie najlepszej strony będzie więc stanowiło rozsądną inwestycję w przyszłość. Jeżeli interesuje nas renomowana kancelaria adwokacka, Płock jest miastem, w którym znajdziemy takich kilka.