Każde przedsiębiorstwo nastawione na produkcję musi zaopatrzyć się w linie technologiczne. Współczesne rozwiązania i automatyzacja wielu procesów pozwalają na efektywne wytwarzanie dóbr, nawet tych najtrudniejszych do wyprodukowania, tym samym znacznie zwiększając przychody firmy. Czym są i jak działają linie technologiczne?

Linia technologiczna to system stanowisk pracy stworzony w taki sposób, by mogła być zachowana ciągłość pracy. Wykorzystanie ich pozwala wyjątkowo przyspieszyć produkcję, dlatego podobne rozwiązania były używane jeszcze w XIX wieku! Wtedy jednak korzystano głównie z pracy ludzkiej, ale dzisiaj maszyny coraz częściej wypierają człowieka. Prawidłowa budowa linii technologicznych owocuje stworzeniem systemu, który nie wymaga wpływu ludzkiego lub potrzebuje go w sposób minimalny. Pracownicy zazwyczaj zajmują się wyłącznie nadzorem maszyn.

Pierwszy raz linie technologiczne zostały wykorzystane w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczął się wykształcać dział utrzymania ruchu, zajmujący się efektywnością pracy przedsiębiorstwa. Poszczególne działania miały na celu ograniczenie przestojów w pracy, przez co zaczęto korzystać z coraz to nowszych rozwiązań technologicznych. Były to zmiany skuteczne do tego stopnia, że dziś każde przedsiębiorstwo z nich korzysta.

Szybko rozwijająca się technologia sprawa, że dzisiejsze linie produkcyjne są wyjątkowo wydajne, niezawodne i funkcjonalne. Pod ostatnim aspektem skrywa się istotna rzecz, jaką jest przezbrajanie. Zdarza się, że konkretne urządzenia mogą np. wlewać płyn do butelek. Same butelki mogą jednak różnić się rozmiarem, kształtem itd. Przezbrojeniem nazywa się dostosowanie urządzenia do innych warunków, czyli w tym przypadku – opakowań. Nowoczesne maszyny pozwalają na szybkie przezbrojenie, dzięki czemu przestój w pracy może wynieść zaledwie kilkanaście minut, a jak wiadomo, czas to pieniądz, zwłaszcza w przemyśle produkującym kilka tysięcy produktów na godzinę!

Linie technologiczne buduje się w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Wyróżnia się kilka typów. Chodzi o produkcję masową (duża liczba identycznych produktów), ciągłą (np. rafinacja ropy), seryjną (wytwarzanie serii produktów), małoseryjną (tworzenie kilku podobnych produktów), jednostkową (produkowanie pojedynczego, zwykle większego i bardziej skomplikowanego produktu). Zlecając stworzenie linii, należy zawsze korzystać z usług pewnych producentów. Nierzadko bowiem same maszyny muszą spełniać wiele norm prawnych (np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym). Wysoka jakość zmniejsza też ryzyko występowania awarii. Dostarczane linie technologiczne są najczęściej obejmowane gwarancjami. Producent świadczy także usługi serwisowe. Nierzadko oferuje też przeszkolenie pracowników  w zakresie obsługi maszyn.

Linie technologiczne nieraz mogą wyręczyć człowieka na całym etapie produkcji. Np. gwoździe wytwarzane są przez poszczególne urządzenia, a następnie rozdzielane do saszetek, które zamyka się, oznacza etykietą i pakuje do większych pudełek, ułatwiających transport. Rolą człowieka jest tylko dostarczenie materiałów i odebranie gotowego pakunku.