Usługi wodno-kanalizacyjne świadczone przez wyspecjalizowane firmy obejmują zazwyczaj szeroki wachlarz działań w  zakresie przyłączeń wodnych, sieci kanalizacyjnej i sanitarnej.  Z usług tego typu korzystają niemal wszyscy – od gospodarstw domowych po podmioty użyteczności publicznej. Postęp cywilizacyjny wymusił podłączenie większości obiektów do sieci wodno-kanalizacyjnej. Tam, gdzie podłączenie do sieci komunalnej nie jest możliwe, istnieją zbiorniki na nieczystości , które również wymagają serwisowania.  Co dokładnie zawiera oferta firm świadczących usługi wodno-kanalizacyjne w Lubinie?

Montaż sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i sanitarnych

Do podstawowych usług w ofercie firm świadczących usługi wodno- kanalizacyjne znajduje się montaż sieci wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych oraz sanitarnych. Specjaliści w tym zakresie zajmują się projektowaniem takich systemów, a także kwestiami wykonawczymi, serwisem i konserwacją. Można zlecić im więc kompleksowe prace hydrauliczne w nowo wybudowanym domu, obejmujące podłączenie do komunalnej sieci kanalizacyjnej, położenie wszystkich rur i złączy wewnątrz domu oraz podłączenie urządzeń sanitarnych. Firmy tego typu będą więc odpowiednim wykonawcą podłączenia przydomowej oczyszczalni ścieków, projektu instalacji deszczowej lub montażu sanitariatów w łazience lub ubikacji.

Usługi wodno-kanalizacyjne dotyczą również modernizacji i przebudowy sieci już istniejących, zarówno w odniesieniu do pojedynczych gospodarstw domowych i budynków, jak i całych systemów, np. sieci kanalizacyjnej miejscowości. Takie modernizacje i przebudowy mogą wynikać z konieczności unowocześnienia istniejących systemów kanalizacyjnych czy wodociągowych, dostosowania ich do zmienionej koncepcji zagospodarowania przestrzennego bądź nowych przepisów, np. środowiskowych.

Serwis i konserwacja istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych

Usługi wodno-kanalizacyjne w Lubinie to nie tylko budowa i modernizacja takich systemów podłączeń. To również niezbędna konserwacja, serwis i czyszczenie całości lub elementów takich instalacji. Wiadomo, że  rury ulegają czasem zapchaniu; czyszczenia wymagają również wszelkie odpływy, studzienki i spusty. Prace związane z czyszczeniem systemów kanalizacyjnych to jednak nie tylko odpychanie rur w budynkach mieszkalnych czy udrażnianie odpływów miejskich toalet.

To również prace związane z utrzymaniem w odpowiednim stanie sieci kanalizacji deszczowej i przemysłowej. Mowa tu o wszelkiego rodzaju studzienkach kanalizacyjnych, wpustach drogowych, separatorach deszczowych. Zapchanie systemu w takim miejscu skutkować może konsekwencjami w postaci zalanych i nieprzejezdnych dróg. Może to pociągnąć za sobą skutki prawne dla właściciela, który nie dopilnował utrzymania podlegających sobie urządzeń i instalacji w odpowiednim stanie technicznym. Warto więc pamiętać o regularności przeglądów konserwatorskich i bieżącym wykonywaniu niezbędnych napraw.

Dodatkowo, przedsiębiorstwa świadczące usługi wodno-kanalizacyjne zajmują się również wywozem nieczystości płynnych. Oferta tego typu skierowana jest to wszelkich budynków, niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, a korzystających z własnych zbiorników na nieczystości (tzw. szamb, lub przydomowych oczyszczalni ścieków). Zbiorniki tego typu wymagają co jakiś czas opróżniania, specjalnie do tego przystosowaną cysterną. Oczywiście, firma trudniąca się takimi usługami ma obowiązek uzyskać stosowne pozwolenia oraz posiadać podpisaną umowę z zakładem utylizacyjnym, odbierającym nieczystości.

O tym, jak ważne są usługi świadczone przez hydraulików przekonali się zapewne wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli do czynienia z awarią systemu wodno-kanalizacyjnego. Wybijające szambo czy zatkany odpływ wanny przypominają, że drożność systemów wodociągowych i sanitarnych ma niezwykle istotne znaczenie dla komfortu naszego życia. Warto pamiętać więc o regularnej konserwacji i przeglądach wszystkich systemów i przyłączy, które takiego serwisu wymagają, nie tylko w budynkach mieszkalnych.