Obecnie, aby zostać nauczycielem, trzeba między innymi ukończyć kierunkowe studia wyższe. Niemniej jednak od nauczyciela wymaga się ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, dlatego bardzo chętnie korzystają oni z różnych szkoleń, webinarów czy kursów. Jak powinno wyglądać dokształcanie nauczycieli i na jaki kurs warto się zdecydować?

 

Poszerzenie kompetencji zawodowych

 

Nauczyciele dość intensywnie skupiają się  na tym, aby móc podnosić swoje kompetencje zawodowe, a więc nauczać nie tylko jednego, ale nawet kilku przedmiotów. Wymienić można dwa powody takiej sytuacji. Pierwszy z nich dotyczy oczywiście zarobków, bowiem im wyższe kompetencje nauczyciela, tym większe jest jego miesięczne wynagrodzenie. Dlatego też nauczyciele chcą dziś nauczać nie jednego, ale dwóch lub trzech przedmiotów. Drugim powodem jest fakt, iż nauczycieli w szkołach brakuje, przez co dyrektorzy starają się, jak mogą, aby zapełnić braki kadrowe. Najłatwiej jest im dodać godziny nauczycielowi, który naucza już w szkole innego przedmiotu. W praktyce nauczyciel, który uczy na przykład matematyki, może zrobić studia podyplomowe z zakresu nauczania fizyki czy chemii. Dobrze, aby nauczane przedmioty były w jakiś sposób pokrewne – dzięki temu pedagog jest w stanie w lepszy sposób przekazać uczniom wiedzę. Studia podyplomowe zwykle trwają rok bądź dwa lata, w zależności od kierunku. Niemalże od razu po ich zakończeniu nauczyciel może wykładać dany przedmiot.

 

Inne szkolenia dla nauczycieli

 

W dzisiejszych czasach od nauczycieli wymaga się holistycznego podejścia do wykonywanych obowiązków. Oznacza to, że muszą oni zająć się nie tylko wykładaniem wiedzy z danego przedmiotu, ale również kształtować w uczniach pewne postawy życiowe, reagować na ich problemy, a także korzystać podczas zajęć z nowoczesnych technologii.

 

Współczesna szkoła stała się bardzo wymagająca dla nauczycieli, dlatego też, aby spełniać wszystkie, stawiane im wymagania, powinni brać udział w różnorodnych szkoleniach. Nauczyciel musi przede wszystkim wiedzieć, jak komunikować się z dziećmi czy młodzieżą, dzięki czemu o wiele łatwiej będzie nie tylko znaleźć wspólny język, ale i dostrzec niepokojące zachowania. Nauczyciele powinni uczestniczyć w szkoleniach z zakresu komunikacji oraz informujących, jak rozmawiać nie tylko z uczniami, ale również z ich rodzicami.

 

Bardzo istotne jest również podnoszenie swoich kompetencji z zakresu nowoczesnych technologii. Obecnie w szkołach wykorzystywane są rozwiązania technologiczne, które mają za zadanie ułatwić pracę nauczycielom, uczniom i kadrze dyrektorskiej. Prognozuje się, że w kolejnych latach zdalne kanały nauczania czy nowoczesne narzędzia techniczne będą wykorzystywana na dużą skalę. Nauczyciele muszą także być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie, jakie ich dotyczą. Mowa tutaj nie tylko o zmianach w karcie nauczyciela, ale także o wprowadzanych przepisach, które mówią, jakie uprawnienia ma nauczyciel bądź czego robić mu nie wolno.

 

Szkolenia – stacjonarne czy online?

 

W ostatnim czasie bardzo popularne stały się szkolenia online, które w pewnej części zastąpiły już tradycyjne szkolenia stacjonarne. Dotyczy to zarówno studiów podyplomowych, jak i kursów, które trwają dzień lub kilka dni. Webinary dla nauczycieli cieszą się ogromną popularnością, gdyż bardzo często dostęp do materiałów szkoleniowych uczestnicy mają również po zakończeniu kursu. Co więcej, niektóre webinary dla nauczycieli są darmowe. Z zasady same webinary to dosyć krótkie spotkania online, które mają na celu przybliżenie lub wyjaśnienie pewnych kwestii. Za organizację szkoleń dotyczących zmian w prawie czy nowoczesnych technologii, co do zasady powinien być odpowiedzialny dyrektor placówki edukacyjnej. Najczęściej dyrektorzy decydują się właśnie na zorganizowanie szkoleń online. Niemniej jednak podnoszenie kompetencji zawodowych zależy zazwyczaj wyłącznie od konkretnego nauczyciela. To on musi wybrać dalszą drogę kształcenia i rozwoju, a także pokryć z własnej kieszeni koszty związane ze zdobywaniem kolejnych kompetencji.